انسان حقیقت جوی گرامی
ما از جان و مال مایه می گذاریم تا در ساختن دنیایی بهتر برای نسل های آینده سهمی داشته باشیم. شما هم با اهدای یک دلار به بالا نه تنها سهمی در این تلاش خواهید داشت بلکه به ما انرژی بیشتری تزریق میکنید. می توانید با افتخار نام خود را پس از پرداخت اعلام نمایید یا اگر به هر دلیلی مایل به افشای نامتان نیستید از نام مستعار، حروف اول اسم، ناشناس یا غیره استفاده کنید.

امید میرزا300 دلار 23/11/2016
الهه10 دلار 07/10/2016
ن س100 دلار 02/08/2016
نام محفوظ200 دلار 15/07/2016
الهه10 دلار 28/06/2016
داریوش5 دلار 11/08/2015
ناشناس ناشناس100 دلار 22/07/2015
داریوش5 دلار 09/07/2015
ناشناس100 دلار 22/06/2015
ع پ50 دلار 12/06/2015
ح ف40 دلار 05/06/2015
ص ر20 دلار 27/05/2015
ناشناس20 دلار 22/05/2015
م ت50 دلار 13/05/2015
ه ر50 دلار 10/03/2015
ن - غ10 دلار 08/01/2015
ز- ن10 دلار 08/01/2015
Shirzad Jalili1 دلار 10/12/2014
آنا5 دلار 01/12/2014
پارسا سربی10 دلار 07/10/2014
ح - ف20 دلار 05/10/2014
فرزاد1 دلار 11/09/2014
ناشناس5 دلار 07/08/2014
الف ر1 دلار 31/05/2014
ع پ10 دلار 05/05/2014
ن. س5 دلار 12/11/2013
علی قادری100 دلار 04/11/2013
سامان1 دلار 02/09/2013
س م 1 دلار 01/09/2013
ح ف30 دلار 22/08/2013
ح ف20 دلار 22/08/2013
اسد زاده1 دلار 25/07/2013
اکابری5 دلار 25/07/2013
سارا1 دلار 24/07/2013
محمود دولتشاهی10 دلار 27/06/2013
فیض آبادی1 دلار 31/05/2013
اسفندیاری15 دلار 14/05/2013