• خوانندۀ اندیشمند فراموش نکنید که تعداد پراکندۀ ما، حداقل 3 میلیارد انسان بر روی کرۀ زمین هستند که هدف ما پیوند آنان بایکدیگر است تا بتوانیم به کمک همدیگر به اهداف مقدس انجمن جامۀ عمل بپوشانیم. اگر مایلید، پس از خواندن و پذیرفتن اساسنامۀ انجمن جهانی خدا شناسان غیر مذهبی با پرکردن وانتخاب قسمت عضویت به ما به پیوندید. واگر مایل به عضویت نیستید ولی اهداف انجمن را می پسندید با انتخاب قسمت هواداری ما را پشتیبانی نمائید.

  • برای رسیدن به هدف های انجمن که مهمترین آنها کمک به سازمان ملل برای تاسیس حکومت فدرال جهانی و شخصی شدن دین می باشد، کشف افراد فعال، با استعداد و علاقه مند که مایلند عضو و یا هوادار انجمن باشند، از اولویت درجه یک برخوردار است. در این راستا ما نیازمندیم پس از رساندن اعضای انجمن به حد نصاب لازم برای تاسیس حزب، انجمن را به یک حزب "الهی-سیاسی-اجتماعی" جهانی که مرکزش در سیدنی استرالیا خواهد بود، تبدیل نماییم. در صورت تمایل می توانید با انتخاب یک یا چند ساب کمیته به انتخاب خود حتی از منزل فعالیت نمایید. لطفاهنر(ها) یی را که مایلید در ازاء دستمزد (یا داوطلبانه)ارائه نمائید انتخاب نموده و از طریق فرم زیر برای ماارسال کنید:

* موارد ستاره دار ضروری هستند *

همکاری با انجمن ( در صورت تمایل انتخاب کنید )