داشتن علم و آگاهی کافی، شرط لازم، جهت پذیرش گفتار و نوشتار منطقی و رد گفتار و نوشتار غیر منطقی و غیرعلمی است. انجمن جهانی آزاد اندیشان ضمن در دسترس گذاشتن لینک کتابهای باصطلاح مقدس ادیان ابراهیمی، لیستی هم از کتابهای روشنگر و آگاهی دهنده را جهت مطالعه شما جویندگان حقیقت فراهم آورده است. نظر به اینکه در حال حاضر در کار تهیۀ نسخه دیجیتال همۀ این کتابها هستیم، ممکن است برخی کتابها فاقد لینک دانلود باشد.

کتابهای ادیان ابراهیمی

نام کتاب دین/مذهب
بایبل (شامل عهد عتیق و عهد جدید یعنی مجموعه 66 کتاب، رساله و مکاشفه) (دانلود) یهودیت و مسیحیت
کتاب ندارد یحیوییت
قرآن (دانلود نسخه عربی) (دانلود نسخه فارسی) اسلام
بیان (دانلود) بابیت
کتاب اقدس بهاییتکتابهای روشنگر از نویسندگان مختلف

نام کتاب نویسنده
جنایات و مکافات (دانلود)
تولدی دیگر (دانلود)
پس از 1400 سال (دانلود)
شجاع الدین شفا
دو قرن سکوت (دانلود) عبدالحسین زرین کوب
شیعه گری (دانلود)
بهایی گری (دانلود)
احمد کسروی
زن در دام ادیان ابراهیمی (دانلود)
الله اکبر (دانلود)
بازشناسی قرآن (دانلود)
پروفسور مسعود انصاری
شیعه گری و امام زمان (دانلود)
کورش بزرگ و محمد بن عبدلله (دانلود)
کشتار 67 (دانلود)
پروفسور مسعود انصاری
خیام و آن دروغ دلاویز (دانلود)
بشارت، خدا به زادگاهش بر میگردد (دانلود)
آیا خدا مرده است؟ (دانلود)
هوشنگ معین زاده
پژوهشی در زندگی علی (دانلود) آله دالفک
23 سال (دانلود) علی دشتی
مقدمه ای در اسلام شناسی (دانلود جلد اول) (دانلود جلد دوم) علی میرفطروس
دیو مقدس (دانلود)
محمد پیامبر شاه عرب (دانلود)
مهدی بیا (دانلود)
لطف الله روزبهانی
سخنانی برای اندیشیدن (دانلود) احمد ایرانی
تاریخ گفته نشده اسلام (دانلود)
تروریسم اسلام (دانلود)
سیامک ستوده
کاروان اسلام (دانلود) صادق هدایت
Psychology of Mohammad (دانلود) پروفسور مسعود انصاری